Sledujte STAV VAŠÍ OBJEDNÁVKY po PŘIHLÁŠENÍ ke svému zákaznickému účtu. Pokud ho ještě nemáte založený, zvolte REGISTRACE. Nyní se můžete rychle přihlásit i přes Váš účet FACEBOOK. TIP PŘI POTÍŽÍCH S PŘIHLÁŠENÍM: Pokud Vám nefunguje první přihlášení k účtu přes FACEBOOK, promažte si soubory COOKIE v historii Vašeho prohlížeče..

COREGA TABS Tablety pro čištění zubních náhrad 4v1 136ks

16 hodnocení
 
Efekt lupa
 
  • 1 z 3
Čistí zubní náhrady za 15 minut, odstraní nežádoucí zabarvení a zubní plak, ničí 99,9% bakterií, čistí bez škrábanců. Zažijte dech se svěžestí máty každý den. Pro částečné i úplné zubní náhrady. Velké balení obsahuje 136ks tablet, to znamená téměř 5 měsíců bez starostí!
Dostupnost Momentálně nedostupné
Běžná cena 253 Kč
Ušetříte 84 Kč (–33 %)
169 Kč
Kód produktu 3331
Značka GSK (Velká Británie)
Kategorie PÉČE O TĚLO | VLASY | MÝDLA | ÚSTNÍ HYGIENA
 
Ideální pomocník pro čištění zubních náhrad, který udělá za 15 minut práci za Vás! Zajistí všestrannou ochranu náhrady a zpříjemní péči o ni. Pomáhá odstranit nežádoucí zabarvení a zubní plak. Ničí 99,9% bakterií. Čistí bez škrábanců. Zažijte dech se svěžestí máty každý den. Používat můžete pro částečné i úplné zubní náhrady. Velké balení obsahuje 136ks tablet, to znamená téměř 5 měsíců bez starostí!
 
Použití:
  1. Umístěte 1 tabletu Corega TAB do sklenice s dostatečně teplou (ne horkou) vodou, aby (částečná) zubní náhrada nebo odnímatelný můstek byl zcela pokryt tekutinou.
  2. Po 15 minutách působení zubní náhradu vyčistěte ve vzniklém roztoku, použijte měkký zubní kartáček.
  3. Zubní náhradu důkladně opláchněte pod tekoucí vodou. Ihned po použití zbývající čistící roztok zlikvidujte. 
 
ghs07exclam
 
Hmotnost 0.5 kg
Signální slovo (CLP), Standardní věty o nebezpečnosti (CLP): Nebezpečí: GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví. Obsahuje nebezpečné láteky: Benzoát sodný, CITRIC ACID ANHYDROUS, Hydrogenuhličitan sodný, PEPPERMINT OIL, POTASSIUM PEROXYMONOSULFATE, SODIUM LAURYL SULFOACETATE, SODIUM PERCARBONATE, Subtilisin, Uhličitan sodný. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. P264 Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P284 Používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P342+P311 Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně). P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: