Sledujte STAV VAŠÍ OBJEDNÁVKY po PŘIHLÁŠENÍ ke svému zákaznickému účtu. Pokud ho ještě nemáte založený, zvolte REGISTRACE. Nyní se můžete rychle přihlásit i přes Váš účet FACEBOOK. TIP PŘI POTÍŽÍCH S PŘIHLÁŠENÍM: Pokud Vám nefunguje první přihlášení k účtu přes FACEBOOK, promažte si soubory COOKIE v historii Vašeho prohlížeče..

BEZPEČNOSTNÍ LISTY, LIKVIDACE OBALŮ

Bezpečnostní listy produktů jsou k dispozici ke stažení v detailu konkrétních produktů v kartě SOUBORY nebo ZDE případně u prodávajícího na dotaz k nahlédnutí v listinné podobě.
 
Jsme registrovanými plátci u společnosti logo ekokom.
Za obaly od balených výrobků, které prodáváme, byl společnosti EKO-KOM, a.s., pod identifikačním číslem EK-F02220013, uhrazen poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu.
 
DD EKOKOM F02220013-page-001
 
Dbáme na ochranu životního prostředí. Pomáhejte i Vy a třiďte označené vyprázdněné obaly od použitých produktů do tříděného odpadu určeného k následné recyklaci. Ulevíte tak přírodě a dalším generacím. V zájmu životního prostředí se při likvidaci obalů řiďte Zákonem o odpadech č. 541/2020Sb.