WC MEISTER AKTIV KRAFT Tuhý WC blok 1 x 45g

WC MEISTER AKTIV KRAFT Tuhý WC blok 1 x 45g
Značka: WC Meister
Řada: WC MEISTER BLOK 45G
Věrnostní body: 1
Dostupnost: 104
Cena: 34Kč 29Kč
Bez daně: 24Kč
Cena ve věrnostních bodech: 29

Vyberte prosím druh:


* WC Meister blok vůně:

Množství:  
   - NEBO -   
WC MEISTER AKTIV KRAFT Tuhý WC blok 1 x 45g WC MEISTER AKTIV KRAFT Tuhý WC blok 1 x 45g WC MEISTER AKTIV KRAFT Tuhý WC blok 1 x 45g WC MEISTER AKTIV KRAFT Tuhý WC blok 1 x 45g WC MEISTER AKTIV KRAFT Tuhý WC blok 1 x 45g WC MEISTER AKTIV KRAFT Tuhý WC blok 1 x 45g WC MEISTER AKTIV KRAFT Tuhý WC blok 1 x 45g

Dezinfikuje a osvěžuje toaletu příjemnou vůní. Její složení zabraňuje usazování vodního kamene.

Použití: Závěs umístěte za okraj do záchodové mísy. Vůně se aktivuje při každém spláchnutí.

Vůně:
 
  • Zitrone (žlutá) –  citron
  • Minze (modro-zelená) – máta
  • Pine (zelená)borovice
  • Exotische Blumen (růžová) – exotické ovoce
  • Levandel (fialová) – levandule
  • Grapefruit (oranžová) – grep
  • Ocean (modrá)oceán

Detailní popis produktu
Signální slovo (CLP): Standardní věty o nebezpečnosti (CLP): Nebezpečí: H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečné látky: Obsahuje benzensulfonová kyselina, C10-13-alkylderiváty, sodné soli sulfonové kyseliny, C14-16 (sudá čísla)-alkan hydroxy a C14-16 (sudá čísla)-alken, sodné soli
Upozornění a varování: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu Obsahuje 2,4-dimethylcyklohex-3-en-1-karbaldehyd. Může vyvolat alergickou reakci. 15 % nebo více, avšak méně než 30 % aniontové povrchově aktivní látky; 5 % nebo více, avšak méně než 15 % neiontové povrchově aktivní látky; parfémy
Poznámka: Bezpečnostní listy výrobků jsou k dispozici na vyžádání u prodávajícího

Chci přidat recenzi / radu

Vaše jméno a příjmení:


Vaše recenze, zkušenosti, rady: Poznámka: HTML tagy nebudou převedeny!

Hodnocení produktu: Nejhorší            Nejlepší

Opište prosím ověřovací kód z obrázku do pole níže:Tagy: wc bloky,
Používá opensource systém OpenCart | Drogerie Domů CZ © 2019 | Jakub Havlíček