WASCHKÖNIG OXY KRAFT Odstraňovač skvrn - prášek 750g

WASCHKÖNIG OXY KRAFT Odstraňovač skvrn - prášek 750g
Značka: Washkönig
Řada: WASCHKÖNIG OXY KRAFT 750G
Věrnostní body: 1
Dostupnost: 41
Cena: 119Kč 89Kč
Bez daně: 74Kč
Cena ve věrnostních bodech: 119

Vyberte prosím druh:


* Waschkönig Oxy prášek typ:

Množství:  
   - NEBO -   

Ideální pomocník při odstraňování zaschlých a odolných skvrn. Obsahuje aktivní kyslík, který intenzivně působí a odstraňuje i odolné skvrny na prádle. Velmi účinný při odstranění skvrn od kávy, čaje, džusu, vína, trávy, bláta, ovoce, zeleniny, coly, inkoustu atd.

Může být použit buď jako přísada do prášku, nebo se nanáší přímo na skvrny. Neobsahuje chlór, takže je bezpečný pro barevné tkaniny. Vhodný pro všechny druhy praček a ruční praní.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.

Varianty:

  • Oxy Kraft Bleichmittel (bílý) - s obsahem bělidla, určen pro bílé prádlo
  • Oxy Kraft Fleckentferner (růžový) - pro bílé i barevné prádlo

  

Bezpečnostní listy výrobků jsou k dispozici na vyžádání u prodávajícího.

Detailní popis produktu
Signální slovo (CLP): Standardní věty o nebezpečnosti (CLP): Nebezpečí: H272 Může zesílit požár; oxidant. H302 Zdraví škodlivý při požití. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí.
Nebezpečné látky: Obsahuje Uhličitan disodný, směs s peroxidem vodíku (2:3)
Upozornění a varování: Může zesílit požár; oxidant. Zdraví škodlivý při požití. Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (224 919 293; 224 915 402). PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. 30 % a více bělicí činidla na bázi kyslíku, méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % fosfonáty, optické zjasňovače, enzymy.

Chci přidat recenzi / radu

Vaše jméno a příjmení:


Vaše recenze, zkušenosti, rady: Poznámka: HTML tagy nebudou převedeny!

Hodnocení produktu: Nejhorší            Nejlepší

Opište prosím ověřovací kód z obrázku do pole níže:Používá opensource systém OpenCart | Drogerie Domů CZ © 2019 | Jakub Havlíček