Pro ODBĚR NEWSLETTERŮ S DÁREČKY a získání VÍCE VÝHOD se lze PŘIHLÁSIT/REGISTROVAT.

AIRWICK Náplň pro Elektrický osvěžovač vzduchu 19ml

1 hodnocení
 
Náhradní náplň s vůní pro Elektrický strojek od Air Wick, která provoní Vaši domácnost až na 75 dní.
Běžná cena 89 Kč
Ušetříte 10 Kč (–11 %)
79 Kč
Značka AirWick (USA)
Kategorie OSVĚŽOVAČE VZDUCHU
Zvolte variantu
airwick beach escapes maui mango splash napln 19ml Airwick náplň: Maui mangové šplíchnutí (Beach escapes MAUI MANGO SPLASH) Skladem (> 10 ks) 89 Kč 79 Kč
   
airwick essential oils linen in the air napln 19ml Airwick náplň: Prádlo ve vánku (Linen in the Air) Skladem (> 10 ks) 89 Kč 79 Kč
   
airwick essential oils white flowers napln 19ml Airwick náplň: Bílé květy (White Flowers) Skladem (> 10 ks) 89 Kč 79 Kč
   
airwick essential oils magnolia cherry blossom napln 19ml Airwick náplň: Magnolie & květy třešní (Magnolia & Cherry Blossom) Skladem (8 ks) 89 Kč 79 Kč
   
airwick essential oils smooth satin moon lily napln 19ml Airwick náplň: Jemný satén & měsíční lilie (Smooth Satin & Moon Lily) Skladem (> 10 ks) 89 Kč 79 Kč
   
airwick essential oils summer delights napln 19ml Airwick náplň: Letní potěšení (Summer Delights) Skladem (> 10 ks) 89 Kč 79 Kč
   
 
Náhradní náplň s vůní pro Elektrický strojek od Air Wick, která provoní Vaši domácnost až na 75 dní. S vůní ve strojku budete mít vůní dokonale pod kontrolou. Můžete si nastavit až z 5 stupňů intenzity vůně a tím regulovat intenzitu vůně podle velikosti místnosti nebo podle toho, zda se zrovna nacházíte doma či ne. Strojek najdete mezi souvisejícími produkty.
  
Varianty:
  • Beach escapes MAUI MANGO SPLASH (Beach escapes MAUI MANGO SPLASH)
  • Linen in the Air (Linen in the Air)
  • White Flowers (White Flowers)
  • Magnolia & Cherry Blossom (Magnolia & Cherry Blossom)
  • Smooth Satin & Moon Lily (Smooth Satin & Moon Lily)
  • Summer Delights (Summer Delights)
 
 ghs07exclam
 
Cena pro zákazníky s VIP účtem: 69Kč
Chcete také VIP účet a nakupovat za exkluzivní ceny? Více se se dozvíte dole v sekci VIP účet.
Signální slovo (CLP): Standardní věty o nebezpečnosti (CLP): Varování: H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP): P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle/obličejový štít. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. P301 + P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
Nebezpečné látky: linalol; limonen
Složení: EUH 208 Obsahuje limonen; 2-benzylidenheptanal; alfahexylcinnamaldehyd; kumarin; hexyl-salycilát; eugenol; pin-2(10)-en; citronellol; pin-2(3)- en; 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on; geraniol; 2,4- dimethylcyklohex-3-en-1-karbaldehyd; linalol. Může vyvolat alergickou reakci.
Poznámka: Bezpečnostní listy výrobků jsou k dispozici na vyžádání u prodávajícího.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole:
 
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací  zde .