G&G POWER WC TABS Čisticí tablety do WC vůní citrónu 16ks

G&G POWER WC TABS Čisticí tablety do WC vůní citrónu 16ks
Značka: Gut&Günstig
Řada: G&G WC TABS 16KS
Věrnostní body: 1
Dostupnost: 55
Cena: 99Kč 79Kč
Bez daně: 65Kč
Cena ve věrnostních bodech: 99
Množství:  
   - NEBO -   

XXL balení čistících tablet do WC. Hygienicky svěží a čistá toaleta nyní nebude problém. Tablety působí všude tam, kam se štětka nedostane. Působí rychle a samočinně. Odstraní odolnou nečistotu, vodní kámen, rez a močový kámen. Zanechávají příjemnou citronovou vůni.

Použití: Vhoďte 1 tabletu do wc mísy, nechte 20min působit a poté spláchněte. Při silném znečištění vhoďte druhou tabletu a nechte působit přes noc.

Cena 1 tabletky vychází na 5Kč.

Detailní popis produktu
Signální slovo (CLP): Standardní věty o nebezpečnosti (CLP): Varování: H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
Upozornění a varování: Může být korozivní pro kovy. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním balení. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli. <5 % aniontové povrchově aktivní látky, <5 % bělicí činidla na bázi kyslíku, parfémy
Poznámka: Bezpečnostní listy výrobků jsou k dispozici na vyžádání u prodávajícího.

Chci přidat recenzi / radu

Vaše jméno a příjmení:


Vaše recenze, zkušenosti, rady: Poznámka: HTML tagy nebudou převedeny!

Hodnocení produktu: Nejhorší            Nejlepší

Opište prosím ověřovací kód z obrázku do pole níže:Používá opensource systém OpenCart | Drogerie Domů CZ © 2019 | Jakub Havlíček