KUPRIKOL 50 (AgroBio OPAVA) Přípravek na ochranu rostlin - FUNGICID 2x10g

KUPRIKOL 50 (AgroBio OPAVA) Přípravek na ochranu rostlin - FUNGICID 2x10g
Značka: AgroBio Opava
Řada: KUPRIKOL 50
Věrnostní body: 1
Dostupnost: 100
Cena: 29,00Kč
Bez daně: 23,97Kč
Cena ve věrnostních bodech: 29
Množství:  
   - NEBO -   

Obsah: 2x10g +/-7%

  • přípravek na ochranu rostlin - FUNGICID
  • AgroBio OPAVA
  • Kuprikol 50
  • proti plísni bramborové, cibulové, okurkové, sýpavce, kadeřavosti a jiným chorobám

 

Účinná látka: oxichlorid měďnatý 840 g/kg (84%)

[obsah kovové mědi 500g/kg, (50%)]

 

Plíseň cibulová 7-8g na 1L vody.

Kadeřavost listů broskvoně 6g na 1L vody.

Plíseň bramborová na rajčatech 3,5-4g na 1L vody.

 

H302 Zdraví škodlivý při požití. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P261 Zamezte vdechování aerosolů. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P391 Uniklý produkt seberte. P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Varování

Další označení přípravku: SP1. Úplné znění této věty je uvedeno v příbalovém letáku.

Držitel rozhodnutí o povolení: AgroBio Opava, s. r. o., Arnoštov 192, 747 33 Oldřišov

Evidenční číslo přípravku: 1048-5

Výrobce přípravku: NeraAgro

Balení: 10g, PET/PE sáček

 

Datum výroby a číslo šarže: uvedeno na primárním obalu.

Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby při dodržení podmínek skladování, uvedených v příbalovém letáku.

Informace o první pomoci při zasažení člověka přípravkem jsou uvedeny v příbalovém letáku.

Chci přidat recenzi / radu

Vaše jméno a příjmení:


Vaše recenze, zkušenosti, rady: Poznámka: HTML tagy nebudou převedeny!

Hodnocení produktu: Nejhorší            Nejlepší

Opište prosím ověřovací kód z obrázku do pole níže:Nejoblíbenější
CIF KOUPELNA ULTRAFAST Rychle odstraňuje každodenní nečistoty v koupelně - Čisticí sprej 500ml
59,00Kč

Vážený zákazníku,
omlouváme se, ale Vámi požadované zboží "CIF KOUPELNA ULTRAFAST Rychle odstraňuje každodenní nečistoty v koupelně - Čisticí sprej 500ml" není v tuto chvíli dostupné.

Pokud si přejete být informován emailem o naskladnění této konkrétní položky na naši prodejnu, aktivujte si hlídacího psa, který bude čekat na naskladnění za Vás. Jakmile bude zboží dostupné, donese Vám o tom zprávu emailem.

Zadejte prosím svou emailovou adresu:

Hlídací pes

Pokud jste nenašli Vámi požadovaný výrobek, můžete využít pro Vaše dotazy kontaktní formulář v sekci Kontaktujte nás.

Používá opensource systém OpenCart | Drogerie Domů CZ © 2018 | Jakub Havlíček