Kategorie
ZAJÍMAVÁ NABÍDKA - TIPY NA DÁRKY
Dárková kazeta RYOR ARGANOVÝ OLEJ Extra výživný krém pro suchou pleť 50ml + Výživný krém s kmenovými buňkami 50ml
432,00Kč

Vážený zákazníku,
omlouváme se, ale Vámi požadované zboží "Dárková kazeta RYOR ARGANOVÝ OLEJ Extra výživný krém pro suchou pleť 50ml + Výživný krém s kmenovými buňkami 50ml" není v tuto chvíli dostupné.

Pokud si přejete být informován emailem o naskladnění této konkrétní položky na naši prodejnu, aktivujte si hlídacího psa, který bude čekat na naskladnění za Vás. Jakmile bude zboží dostupné, donese Vám o tom zprávu emailem.

Zadejte prosím svou emailovou adresu:

Hlídací pes

Dárková kazeta RYOR MOŘSKÉ ŘASY Krém s kyselinou hyaluronovou a kmenovými buňkami 50ml + Lifting s okamžitým účinkem 50ml
432,00Kč

Vážený zákazníku,
omlouváme se, ale Vámi požadované zboží "Dárková kazeta RYOR MOŘSKÉ ŘASY Krém s kyselinou hyaluronovou a kmenovými buňkami 50ml + Lifting s okamžitým účinkem 50ml" není v tuto chvíli dostupné.

Pokud si přejete být informován emailem o naskladnění této konkrétní položky na naši prodejnu, aktivujte si hlídacího psa, který bude čekat na naskladnění za Vás. Jakmile bude zboží dostupné, donese Vám o tom zprávu emailem.

Zadejte prosím svou emailovou adresu:

Hlídací pes

HURVÍNEK 3D - HURVÍNEK Koupelový a mycí gel 50ml
35,00Kč

Vážený zákazníku,
omlouváme se, ale Vámi požadované zboží "HURVÍNEK 3D - HURVÍNEK Koupelový a mycí gel 50ml" není v tuto chvíli dostupné.

Pokud si přejete být informován emailem o naskladnění této konkrétní položky na naši prodejnu, aktivujte si hlídacího psa, který bude čekat na naskladnění za Vás. Jakmile bude zboží dostupné, donese Vám o tom zprávu emailem.

Zadejte prosím svou emailovou adresu:

Hlídací pes

HURVÍNEK 3D - MÁNIČKA Koupelový a mycí gel 40ml
35,00Kč

Vážený zákazníku,
omlouváme se, ale Vámi požadované zboží "HURVÍNEK 3D - MÁNIČKA Koupelový a mycí gel 40ml" není v tuto chvíli dostupné.

Pokud si přejete být informován emailem o naskladnění této konkrétní položky na naši prodejnu, aktivujte si hlídacího psa, který bude čekat na naskladnění za Vás. Jakmile bude zboží dostupné, donese Vám o tom zprávu emailem.

Zadejte prosím svou emailovou adresu:

Hlídací pes

Novinky - nově zařazené výrobky
BC BIO ALOE VERA & KOLAGEN Výživné tělové mléko 500ml
69,00Kč

Vážený zákazníku,
omlouváme se, ale Vámi požadované zboží "BC BIO ALOE VERA & KOLAGEN Výživné tělové mléko 500ml" není v tuto chvíli dostupné.

Pokud si přejete být informován emailem o naskladnění této konkrétní položky na naši prodejnu, aktivujte si hlídacího psa, který bude čekat na naskladnění za Vás. Jakmile bude zboží dostupné, donese Vám o tom zprávu emailem.

Zadejte prosím svou emailovou adresu:

Hlídací pes

CALYPSO 480 SC insekticid - pilatka, vrtule 6ml

CALYPSO 480 SC insekticid - pilatka, vrtule 6ml
Značka: Lovela
Řada: CALYPSO 480 SC
Věrnostní body: 1
Dostupnost: Již není v prodeji
Cena: 90,00Kč
Bez daně: 74,38Kč
Cena ve věrnostních bodech: 90
Množství:  

Vážený zákazníku,
omlouváme se, ale Vámi požadované zboží "CALYPSO 480 SC insekticid - pilatka, vrtule 6ml" není v tuto chvíli dostupné.

Pokud si přejete být informován emailem o naskladnění této konkrétní položky na naši prodejnu, aktivujte si hlídacího psa, který bude čekat na naskladnění za Vás. Jakmile bude zboží dostupné, donese Vám o tom zprávu emailem.

Zadejte prosím svou emailovou adresu:

Hlídací pes

   - NEBO -   

Obsah: 6ml

Calypso® 480 SC insekticid – pilatka, vrtule - přípravek na ochranu rostlin.

 • ŠIROKÉ SPEKTRUM ÚČINKU
 • SYSTÉMOVÝ ÚČINEK
 • PILATKA A VRTULE

Postřikový insekticidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu pro ředění vodou k ochraně jabloní, třešní, višní, slivoní proti žravým škůdcům, jádrovin a peckovin proti mšicím, brambor proti mandelince bramborové a okrasných rostlin proti housenkám, broukům a mšicím – malospotřebitelské balení.

Obsah balení 6ml poslouží k přípravě 30 až 60 litrů aplikační kapaliny a ošetří 600m² plochy.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Účinná látka: thiacloprid 480g/l tj. (Z)3-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-1,3-thiazolodin-2-ylidenecyanamid.

  UPOZORNĚNÍ: Přípravek je dráždivý a nebezpečný pro životní prostředí a hořlavina IV třídy.

 • R20/22: Zdraví škodlivý při vdechování a při požití.
 • R40: Podezření na karcinogenní účinky.
 • R43: Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
 • R5/53: Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
 • S2: Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • S13: Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.
 • S35: Tento materiál a jeho obsah musí být zneškodněný bezpečným způsobem.
 • S46: Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
 • S57: Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí.
 • S61: Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.
 • S62: Při požití nevyvolávejte zvracení:okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
 • S20/21: Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.
 • S24/25: Zamezte styku s kůží a očima.
 • S36/37/39: Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Nevdechujte aerosoly. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tuto etiketu. Hořlavina IV.třídy nebezpečnosti dle ČSN 65 02 01. Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.
 • SP1: Zabraňte kontaminaci vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody /zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).

První pomoc: Nikdy nepodávejte tekutiny nebo nevyvolávejte zvracení, jestliže je postižený v bezvědomí nebo má křeče.

 • při zasažení oka: Vyplachovat velkým množstvím vody po dobu 15 minut, postiženého dopravit k lékaři.
 • při zasažení pokožky: Odstranit potřísněný oděv a zasažená místa omýt mýdlem a teplou vodou.
 • při nadýchání: Vynést postiženého na čerstvý vzduch, odstranit potřísněný oděv, zajistit klidovou polohu, chránit před chladem. V případě náhodného požití, zasažení očí a ve všech případech otravy či podezření na otravu neprodleně dopravit postiženého k lékaři. Lékaře informujte, že postižený pracoval s přípravkem Calypso® 480 SC a předejte mu tuto etiketu. V případě potřeby konzultovat příslušné toxikologické středisko: Klinika nemocí z povolání – Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel: 224 919 293, 224 915 402.

Výrobce přípravku: Bayer CropScience AG, Monheim, SRN

Pro případné dotazy: Balí a dodává: LOVELA Terezín s.r.o., provozovna 28.října 60, 41155 Terezín, tel: 416 782 224.

Chci přidat recenzi / radu

Vaše jméno a příjmení:


Vaše recenze, zkušenosti, rady: Poznámka: HTML tagy nebudou převedeny!

Hodnocení produktu: Nejhorší            Nejlepší

Opište prosím ověřovací kód z obrázku do pole níže:Nejoblíbenější
CALYPSO 480 SC insekticid - pilatka, vrtule 6ml
90,00Kč

Vážený zákazníku,
omlouváme se, ale Vámi požadované zboží "CALYPSO 480 SC insekticid - pilatka, vrtule 6ml" není v tuto chvíli dostupné.

Pokud si přejete být informován emailem o naskladnění této konkrétní položky na naši prodejnu, aktivujte si hlídacího psa, který bude čekat na naskladnění za Vás. Jakmile bude zboží dostupné, donese Vám o tom zprávu emailem.

Zadejte prosím svou emailovou adresu:

Hlídací pes

HURVÍNEK 3D - HURVÍNEK Koupelový a mycí gel 50ml
35,00Kč

Vážený zákazníku,
omlouváme se, ale Vámi požadované zboží "HURVÍNEK 3D - HURVÍNEK Koupelový a mycí gel 50ml" není v tuto chvíli dostupné.

Pokud si přejete být informován emailem o naskladnění této konkrétní položky na naši prodejnu, aktivujte si hlídacího psa, který bude čekat na naskladnění za Vás. Jakmile bude zboží dostupné, donese Vám o tom zprávu emailem.

Zadejte prosím svou emailovou adresu:

Hlídací pes

LUCCI LUCCI DEODORANT BODY SPRAY Deodorant tělový sprej dámský 75ml
49,00Kč

Vážený zákazníku,
omlouváme se, ale Vámi požadované zboží "LUCCI LUCCI DEODORANT BODY SPRAY Deodorant tělový sprej dámský 75ml" není v tuto chvíli dostupné.

Pokud si přejete být informován emailem o naskladnění této konkrétní položky na naši prodejnu, aktivujte si hlídacího psa, který bude čekat na naskladnění za Vás. Jakmile bude zboží dostupné, donese Vám o tom zprávu emailem.

Zadejte prosím svou emailovou adresu:

Hlídací pes

HURVÍNEK 3D - MÁNIČKA Koupelový a mycí gel 40ml
35,00Kč

Vážený zákazníku,
omlouváme se, ale Vámi požadované zboží "HURVÍNEK 3D - MÁNIČKA Koupelový a mycí gel 40ml" není v tuto chvíli dostupné.

Pokud si přejete být informován emailem o naskladnění této konkrétní položky na naši prodejnu, aktivujte si hlídacího psa, který bude čekat na naskladnění za Vás. Jakmile bude zboží dostupné, donese Vám o tom zprávu emailem.

Zadejte prosím svou emailovou adresu:

Hlídací pes

ORION RESPECT Repelent proti vším 100ml
141,00Kč

Vážený zákazníku,
omlouváme se, ale Vámi požadované zboží "ORION RESPECT Repelent proti vším 100ml" není v tuto chvíli dostupné.

Pokud si přejete být informován emailem o naskladnění této konkrétní položky na naši prodejnu, aktivujte si hlídacího psa, který bude čekat na naskladnění za Vás. Jakmile bude zboží dostupné, donese Vám o tom zprávu emailem.

Zadejte prosím svou emailovou adresu:

Hlídací pes

Pokud jste nenašli Vámi požadovaný výrobek, můžete využít pro Vaše dotazy kontaktní formulář v sekci Kontaktujte nás.

Používá opensource systém OpenCart | Drogerie Domů CZ © 2018 | Jakub Havlíček